Ιατρικές εκτυπώσεις 3D

Εκτελέστε μια προ χειρουργική επέμβαση

ώστε να είστε 100% έτοιμος

Ως μέρος μιας αυξανόμενης τάσης στον ιατρικό κλάδο για λύσεις εξατομικευμένες για κάθε ασθενή, προκύπτει η ανάγκη για τη χρήση μέσων και μεθόδων που θα μπορούσαν να δώσουν στους χειρουργούς τη δυνατότητα να βελτιώσουν προεγχειρητικό το πλάνο τους ώστε η διεγχειρητική διαδικασία τους να είναι συγκεκριμένη και εξατομικευμένη για κάθε ασθενή ξεχωριστά.....

Ως μέρος μιας αυξανόμενης τάσης στον ιατρικό κλάδο για λύσεις εξατομικευμένες για κάθε ασθενή, προκύπτει η ανάγκη για τη χρήση μέσων και μεθόδων που θα μπορούσαν να δώσουν στους χειρουργούς τη δυνατότητα να βελτιώσουν προεγχειρητικό το πλάνο τους ώστε η διεγχειρητική διαδικασία τους να είναι συγκεκριμένη και εξατομικευμένη για κάθε ασθενή ξεχωριστά.

Μια κατάλληλη λύση έχει προκύψει με τη μορφή της κατασκευής πρόσθετου υλικού. Οι περισσότερες από τις παραδοσιακές τεχνολογίες παραγωγής έχουν αποδειχθεί πολύ ακριβές για ιατρικές εφαρμογές και δεν μπορεί πάντα να δικαιολογηθεί ένα τέτοιο το κόστος. Ωστόσο, πιο αποδοτικές τεχνολογίες, όπως η τρισδιάστατη εκτύπωση, έχουν έρθει πρόσφατα στο προσκήνιο και σίγουρα απαιτείται μια νέα εκ νέου εξέταση για τις ιατρικές εφαρμογές και τα διάφορα πεδία της διορθωτικής χειρουργικής.

Τα ανατομικά μοντέλα είναι φυσικά αντίγραφα εσωτερικών ή εξωτερικών, σκληρών ή μαλακών δομών των ιστών των ασθενών. Βοηθούν τους χειρουργούς να βελτιώσουν τον προγραμματισμό τους σε περίπλοκες επεμβάσεις, γεγονός που οδηγεί σε μείωση του χειρουργικού χρόνου και πιο προβλέψιμα χειρουργικά αποτελέσματα.

Αυτά τα μοντέλα παράγονται με τη χρήση αξονικής ή μαγνητικής τομογραφίας. Οι πιο κοινές εφαρμογές για τα μοντέλα αυτά περιλαμβάνουν τη δημιουργία εμφυτευμάτων προσώπου καθώς και τη μέτρηση και την τοποθέτηση σύνθετων συσκευών που έχουν ως στόχο την επιμήκυνση ή τη μείωση οστών, όπως π.χ. στο πόδι ή τη γνάθο.

Ο Projet 660 pro 3D εκτυπωτής επιτρέπει στους χειρουργούς να παράγουν γρήγορα φθηνά 3D μοντέλα ώστε να επιτευχθεί καλύτερα η συλλογή πληροφοριών και η κατανόηση της πάθησης, να μειωθεί ο χρόνος των επεμβάσεων, να ενισχύσουν την επικοινωνία μεταξύ γιατρών και ασθενών και να βελτιώσουν το αποτέλεσμα. Η διαδικασία από την σάρωση ως την τελική εκτύπωση απεικονίζεται στο παρακάτω διάγραμμα.

Σαρωτής αξονικής ή μαγνητικής τομογραφίας

Οι ιατρικοί επαγγελματίες ειδικευμένοι στην Αξονική Τομογραφία (CT)
ή Μαγνητική Τομογραφία (MRI)
παράγουν δεδομένα σαρώνοντας τους ασθενείς.

Δεδομένα σάρωσης

Η διαδικασία απόκτησης των δεδομένων δημιουργεί συνήθως δεδομένα σάρωσης σε Digital Imaging and
Communications in Medicine (DICOM) ηλεκτρονική μορφή. Τεχνικά, το DICOM
δεν περιέχει τρισδιάστατη γεωμετρία με την κλασική έννοια (συμπαγές αντικείμενο ή
επιφάνεια), αλλά αποτελεί ένα "πολυεπίπεδη" μορφή που μπορεί να ενσωματώνει
πολλές εικόνες που σχετίζονται μεταξύ τους με κάποιον τρόπο.

CT/MRI σε 3D

Λόγω της πολυεπίπεδης φύσης της μορφής του αρχείου DICOM που συγκεντρώνει πολλές εικόνες που μεταξύ σχετίζονται,
μια τρισδιάστατη ανακατασκευή των ιατρικών δεδομένων της σάρωσης είναι δυνατή, μέσω αγλγορίθμων.
Μέσω αυτής της διαδικασίας οι πολύπλοκες δισδιάστατες εικόνες που περιέχονται στο
αρχείο DICOM μπορούν εύκολα να μετατραπούν σε κατανοητά τρσιδιάστατα μοντέλα που μπορεί κάποιος να
χειριστεί εύκολα, κατανοώντας καλύτερα την ανατομία. Τα 3D μοντέλα είναι συνήθως ηλεκτρονικά stl αρχεία
(ή άλλες παρεμφερείς CAD μορφές αρχείων), που περιλαμβάνουν τρισδιάστατη συμπαγή ή επιφανειακή γεωμετρία
η οποία εκτός από το ότι παρέχει μια γρήγορη και περιεκτική τρισδιάστατη απεικόνιση των σαρωμένων δεδομένων,
μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί και για τη δημιουργία μιας τρισδιάστατης εκτύπωσης.

Ο εκτυπωτής

Το ανακατασκευασμένο μοντέλο 3D (CAD αρχείο) μπορεί στη συνέχεια να σταλεί σε έναν 3D εκτυπωτή. Ο 3D
εκτυπωτής χρησιμοποιεί μια τεχνική η οποία ονομάζεται additive manufacturing (ή 3D εκτύπωση) και είναι
μια διαδικασία κατασκευής ενός τρισδιάστατου στερεού αντικειμένου από σχεδόν οποιοδήποτε
σχήμα ψηφιακού μοντέλου. Η 3D εκτύπωση επιτυγχάνεται χρησιμοποιώντας μια διαδικασία προσθήκης,
όπου διαδιχικές στρώσεις υλικού τοποθετούνται σε διάφορα σχήματα. Η 3D εκτύπωση διαφέρει από
τις παραδοσιακές τεχνικές κατεργασίας, οι οποίες ως επί το πλείστον βασίζονται στην αφαίρεση του υλικού με μεθόδους
όπως η κοπή και η διάτρηση (αφαιρετικές διαδικασίες).

Το 3D μοντέλο

Το τρισδιάστατο εκτυπωμένο μοντέλο περνά συνήθως μέσω άλλης μιας διαδικασίας επεξεργασίας και τότε είναι
έτοιμο για χρήση. Το τρισδιάστατο μοντέλο συνήθως χρησιμποιείται από επαγγελματίες υγείας για
προεγχειρητικό σχεδιασμό, επικοινωνία με τον ασθενή, επικοινωνία μεταξύ ιατρών, φοιτητών ιατρικής και άλλες εφαρμογές.
Ιατρικές και οδοντιατρικές εφαρμογές
  1. Προεγχειρητικός σχεδιασμός: Η ικανότητα να χρησιμοποιούνται μοντέλα για τον προεγχειρητικό σχεδιασμό μειώνει το λειτουργικό περιθώριο χρόνου και το κόστος και βελτιώνει την έκβαση των ασθενών με την ελαχιστοποίηση των μεγεθών των τομών, τη μείωση του χρόνου αποκατάστασης και επιτρέποντας δοκιμές της διαδικασίας.
  2. Προ-διαμόρφωση περιγράμματος εμφυτεύματος
  3. Επικοινωνία ιατρών με ιατρούς: Τα εκτυπωμένα 3D μοντέλα επιτρέπουν άριστη επικοινωνία μεταξύ γιατρών και χειρουργικών ομάδων, ιδιαίτερα χρήσιμα σε πολυ-επιστημονικές περιπτώσεις.
  4. Παρουσίαση σε ασθενείς: Τα εκτυπωμένα 3D μοντέλα ενισχύουν την επικοινωνία του ιατρού με τους ασθενείς. Ενισχύουν την εμπιστοσύνη με τους χειρουργούς και τις πιθανότητες ενός επιτυχημένου αποτελέσματος.
  5. Φοιτητές ιατρικής: Οι 3D εκτυπώσεις είναι χρήσιμες για την επικοινωνία με τους φοιτητές. Σύνθετες δισδιάστατες φωτογραφίες μπορούν να μετατραπούν σε εύκολα κατανοητά τρισδιάστατα μοντέλα που μπορούν εύκολα να κρατιούνται και να χειρίζονται για μία καλύτερη κατανόηση της ανατομίας.