3D Σάρωση

Η Τεχνολογία

+
Τεχνολογία
+
Επισκόπηση

Ένας τρισδιάστατος σαρωτής είναι μια συσκευή που αναλύει ένα πραγματικό αντικείμενο με σκοπό να συλλέξει πληροφορίες σχετικά με το σχήμα και πιθανόν και την εμφάνιση του (π.χ. χρώμα). Οι πληροφορίες που συλλέγονται μπορούν έπειτα να χρησιμοποιηθούν για να κατασκευάσουν ψηφιακά τρισδιάστατα μοντέλα.

Βιομηχανίες και άτομα που παραδοσιακά δουλεύουν με σχέδια δύο διαστάσεων και σχηματικά διαγράμματα, όλο και περισσότερο ανακαλύπτουν τα πλεονεκτήματα της τρισδιάστατης σχεδίασης μέσω της χρήσης laser σαρωτών τριών διαστάσεων. Παραδοσιακά, οι μετρήσεις συλλέγονται χρησιμοποιώντας ένα συνδυασμό εργαλείων, όπως ταινίες μέτρησης, ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές, κ.α., ωστόσο, η χρήση των 3D laser σαρωτών επιτρέπει στις εταιρείες να συλλέγουν δεδομένα με μία μοναδική λύση, μειώνοντας παράλληλα σημαντικά τα λάθη συλλογής δεδομένων βοηθώντας έτσι στον εξορθολογισμό της συνολικής ροής εργασίας.

Συλλέγοντας υψηλής ανάλυσης τρισδιάστατες εικόνες σύνθετων χώρων και γεωμετριών, οι 3D σαρωτές λέιζερ μεγάλου όγκου παρέχουν ένα γρήγορο και αποτελεσματικό τρόπο συλλογής εκατομμυρίων σημείων δεδομένων για χρήση σε ολοκληρωμένα 3D μοντέλα ή λεπτομερείς αναπαραστάσεις. Χρησιμοποιούνται σε εφαρμογές μεγάλου φάσματος (από ιατροδικαστική έρευνα μέχρι τεχνική διαχείριση και ιστορική συντήρηση). Οι 3D σαρωτές λέιζερ είναι μια ευέλικτη λύση ακριβείας που επιτρέπει στις εταιρείες να λάβουν τα στοιχεία που προηγουμένως δεν μπορούσαν, βοηθώντας τους να λαμβάνουν πιο σωστές αποφάσεις, ενώ παράλληλα εξοικονομούν πολύτιμο χρόνο και χρήμα.

+
Τύποι λέιζερ και σαρωτών

Πολλές διαφορετικές τεχνολογίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή αυτών των 3D συσκευών σάρωσης. Κάθε τεχνολογία έρχεται με τούς δικούς της περιορισμούς, πλεονεκτήματα και κόστος. Πολλοί περιορισμοί ως προς το είδος των αντικειμένων που μπορεί να ψηφιοποιηθούν εξακολουθούν να υπάρχουν, για παράδειγμα, οι οπτικές τεχνολογίες συναντούν πολλές δυσκολίες με λαμπερά, κατοπτρισμού ή διαφανή αντικείμενα.

Υπάρχουν πολλές διαφορετικές προσεγγίσεις για την 3D σάρωση, βασιζόμενες σε διαφορετικές αρχές της απεικόνισης. Ορισμένες τεχνολογίες είναι ιδανικές για μικρής εμβέλειας σάρωση, ενώ άλλες είναι καλύτερες για μεσαίες ή μεγάλης εμβέλειας σαρώσεις.

+
Μικρής εμβέλειας (<1 μέτρο εστιακής απόστασης)
+
3D σαρωτές τριγωνισμού λέιζερ

Οι σαρωτές τριγωνισμού λέιζερ χρησιμοποιούν είτε μια γραμμή λέιζερ είτε ένα μοναδικό σημείο λέιζερ για τη σάρωση ενός αντικειμένου. Ένας αισθητήρας λαμβάνει το φως λέιζερ που αντανακλάται από το αντικείμενο, και χρησιμοποιώντας τριγωνισμό, το σύστημα υπολογίζει την απόσταση από το αντικείμενο στο σαρωτή.

Η απόσταση μεταξύ της πηγής λέιζερ και του αισθητήρα είναι γνωστή με μεγάλη ακρίβεια, καθώς και η γωνία μεταξύ του λέιζερ και του αισθητήρα. Καθώς το φως λέιζερ ανακλάται από το σαρωμένο αντικείμενο, το σύστημα μπορεί να διακρίνει με ποια γωνία επιστρέφει προς τον αισθητήρα και, επομένως, την απόσταση από την πηγή λέιζερ μέχρι την επιφάνεια του αντικειμένου.

+
3D σαρωτές δομημένου φωτός (λευκό ή μπλε φως)

Οι σαρωτές δομημένου φωτός επίσης χρησιμοποιούν τριγωνισμό, αλλά αντί να ανιχνεύεται το φως λέιζερ, αυτά τα συστήματα προβάλουν μια σειρά από γραμμικά μοτίβα πάνω σε ένα αντικείμενο. Στη συνέχεια, με την εξέταση των άκρων της κάθε γραμμής στο πρότυπο, υπολογίζεται η απόσταση από το σαρωτή στην επιφάνεια του αντικειμένου. Ουσιαστικά, αντί η κάμερα να δει μια γραμμή λέιζερ, βλέπει την άκρη του προβλεπόμενου μοτίβου, και υπολογίζει παρομοίως την απόσταση.

+
Μεσαίας και μεγάλης εμβέλειας (>2 μέτρα εστιακής απόστασης
+
Pulse-based 3D σαρωτές λέιζερ

Οι pulse-based σαρωτές λέιζερ βασίζονται σε μια πολύ απλή ιδέα: η ταχύτητα του φωτός είναι γνωστή με μεγάλη ακρίβεια, οπότε αν ξέρουμε πόσο καιρό χρειάζεται ένα λέιζερ για να φτάσει ένα αντικείμενο και η αντανάκλασή του να επιστρέψει πίσω σε έναν αισθητήρα, τότε ξέρουμε και πόσο μακριά είναι αυτό το αντικείμενο. Τα συστήματα αυτά χρησιμοποιούν κυκλώματα με ακρίβεια πικοδευτερολέπτων για τη μέτρηση του χρόνου που χρειάζεται για τα εκατομμύρια των παλμών του λέιζερ για να επιστρέουν στον αισθητήρα, και υπολογίζουν την απόσταση. Με την περιστροφή του λέιζερ και του αισθητήρα (συνήθως μέσω ενός καθρέφτη), ο σαρωτής μπορεί να σαρώσει μέχρι μια πλήρη περιστροφή 360 μοιρών γύρω από τον εαυτό του.

+
Phase-shift 3D σαρωτές λέιζερ

Τα συστήματα phase-shift είναι ένας άλλος τύπος τεχνολογίας 3D σάρωσης, και λειτουργούν με παρόμοιο τρόπο όπως τα pulse-based συστήματα. Εκτός από τον παλμό του λέιζερ, τα συστήματα αυτά διαμορφώνουν επίσης την ισχύ της δέσμης λέιζερ και ο σαρωτής συγκρίνει την φάση του λέιζερ που αποστέλλεται και στη συνέχεια επιστρέφει στον αισθητήρα. Για λόγους που είναι πέρα ​​από το πεδίο εφαρμογής αυτής της ιστοσελίδας, αυτή η μέτρηση είναι πιο ακριβής.

Πως λειτουργεί το Faro Focus 3D

Οι 3D σαρωτές μεγάλου όγκου, όπως το Focus Faro 3D χρησιμοποιούν υπέρυθρη τεχνολογία λέιζερ για να παράγουν εξαιρετικά λεπτομερείς τρισδιάστατες εικόνες των πολύπλοκων περιβαλλόντων και γεωμετριών σε λίγα μόνο λεπτά. Οι εικόνες που προκύπτουν είναι μια συναρμολόγηση των εκατομμυρίων 3D σημείων μέτρησης, που είναι γνωστή ως point cloud.

Ο σαρωτής λέιζερ λειτουργεί εκπέμποντας μια δέσμη υπέρυθρου φωτός λέιζερ και διαβάζοντας την ενέργεια που αντανακλάται πίσω στο σαρωτή τοποθετεί ένα σημείο σε έναν τρισδιάστατο χώρο.

Το λέιζερ στέλνεται από το σαρωτή επάνω σε ένα περιστρεφόμενο καθρέφτη που προβάλλει ένα επίπεδο του λέιζερ φωτός έξω από το σαρωτή. Ολόκληρη η κεφαλή του σαρωτή τότε περιστρέφεται και το λέιζερ σαρώνει όλη την επιθυμητή περιοχή. Τα αντικείμενα που βρίσκονται στην πορεία του λέιζερ αντανακλούν ενέργεια πίσω στο σαρωτή και ο σαρωτής τοποθετεί ένα σημείο σε τρισδιάστατο χώρο.

Η πυκνότητα των συλλεγόμενων σημείων ελέγχεται από την ταχύτητα περιστροφής του σαρωτή. Όσο πιο αργά περιστρέφεται ο σαρωτής, τόσο πυκνότερο είναι το μοτίβο των σημείων που συλλέγονται, ενώ όσο πιο γρήγορα περιστρέφεται ο σαρωτής, τόσο λιγότερο πυκνό είναι το μοτίβο των σημείων που συλλέγονται. Με τον τρόπο αυτό, εκατομμύρια διακριτών μετρήσεων μπορούν να συλλέγονται μέσα σε λίγα λεπτά.

Στις περισσότερες περιπτώσεις, μια μόνο σάρωση δεν μπορεί να παράγει ένα πλήρες μοντέλο του αντικειμένου. Συνήθως απαιτούνται πολλαπλές σαρώσεις, ακόμη και εκατοντάδες, από πολλές διαφορετικές κατευθύνσεις για να ληφθούν πληροφορίες σχετικά με όλες τις πλευρές του θέματος. Αυτές οι σαρώσεις θα πρέπει να συγκεντρωθούν σε ένα κοινό σύστημα αναφοράς και στη συνέχεια να συγχωνευθούν για να δημιουργήσουν ένα πλήρες μοντέλο. Η χρήση των στόχων αναφοράς ή τα αντικείμενα στο περιβάλλον σάρωσης μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να συνδέσουν πολλαπλές σαρώσεις, το καθένα για το δικό του σύστημα συντεταγμένων σε ένα ενιαίο, ευθυγραμμισμένο σύστημα συντεταγμένων. Αυτό δίνει τη δυνατότητα να αναπαρασταθούν γρήγορα και με ακρίβεια εξαιρετικά σύνθετα περιβάλλοντα. Η όλη διαδικασία, είναι συνήθως γνωστή ως 3D scanning pipeline.

Τα συλλεγμένα 3D δεδομένα είναι χρήσιμα για μία μεγάλη ποικιλία εφαρμογών. Αυτές οι συσκευές χρησιμοποιούνται ευρέως από την βιομηχανία του θεάματος στην παραγωγή ταινιών και video-games. Άλλες κοινές εφαρμογές αυτής της τεχνολογίας είναι ο βιομηχανικός σχεδιασμός, η ορθωτική και προσθετική, ο ποιοτικός έλεγχος πολιτιστικών αντικειμένων, κ.α.

Ο σκοπός ενός 3D σαρωτή είναι συνήθως η δημιουργία σημείων των γεωμετρικών δειγμάτων στην επιφανεία του αντικειμένου. Τα σημεία αυτά μπορούν στη συνέχεια να χρησιμοποιηθούν για την αλλαγή του σχήματος του υποκειμένου (μια διαδικασία που ονομάζεται ανακατασκευή). Αν οι πληροφορίες χρώματος συλλέγονται σε κάθε σημείο, τότε τα χρώματα στην επιφάνεια του αντικειμένου μπορούν επίσης να προσδιοριστούν.

Οι 3D σαρωτές έχουν πολλά κοινά με τις φωτογραφικές μηχανές. Όπως και φωτογραφικές μηχανές, έχουν έναν κωνικό οπτικό πεδίο και μπορούν να συλλέγουν πληροφορίες μόνο για επιφάνειες που δεν κρύβονται. Ενώ μια φωτογραφική μηχανή συλλέγει πληροφορίες σχετικά με το χρώμα επιφάνειες στο οπτικό της πεδίο, ένας 3D σαρωτής συλλέγει πληροφορίες και για την απόσταση των επιφανειών στο οπτικό του πεδίο. Η «εικόνα» που παράγεται από έναν 3D σαρωτή περιγράφει την απόσταση για κάθε σημείο στην εικόνα. Αυτό επιτρέπει τον προσδιορισμό την τρισδιάστατης θέσης κάθε σημείου στην εικόνα.

Τομείς

Αρχιτεκτονική Τεχνικών Έργων (AEC)

Ο αποτελεσματικός σχεδιασμός είναι εξαιρετικά σημαντικός για τους αρχιτέκτονες, πολιτικούς μηχανικούς και εργολάβους σε οποιοδήποτε είδος έργου κατασκευής.

Ο αποτελεσματικός σχεδιασμός είναι εξαιρετικά σημαντικός για τους αρχιτέκτονες, πολιτικούς μηχανικούς και εργολάβους σε οποιοδήποτε είδος έργου κατασκευής. Η τεκμηρίωση μέσω 3D σε κάθε στάδιο, από τον αρχικό σχεδιασμό μέχρι την τελική επιθεώρηση βοηθά στην αποφυγή δαπανηρών λαθών και την επανάληψη τους.

Αρχιτεκτονικά γραφεία, τεχνικές εταιρείες κατασκευών και εργολαβιών, έχουν όλοι υιοθετήσει τους 3D σαρωτές FARO για το σχεδισμό και την μελέτη κατασκευών. Τα έργα τους κυμαίνονται από την απλή κατασκευή κατοικιών μέχρι την ανακαίνιση μιας πόλης.

Η διαδικασία που περιγράφει ένα αντικείμενο ή μια δομή, όπως φαίνεται στην τωρινή της κατάσταση στον πραγματικό κόσμο με τη χρήση χειρωκίνητης ή ψηφιακής τεκμηρίωσης, ονομάζεται As-Built Documentation.

Με την υπηρεσία 3D σάρωσης μπορείτε να:

 • Φέρετε την εγκατάσταση ή το αντικείμενο στο γραφείο σας χωρίς να χρειάζεται να ταξιδεύετε
 • Εξάγετε ακόμα και μικρές πληροφορίες που χρειάζεστε, όποτε τις χρειάζεστε
 • Δημιουργήστε ακριβή 2D και 3D τεκμηρίωση για τους αρχιτέκτονες και τους μηχανικούς για τη διευκόλυνση ανακαινίσεων
 • Δημιουργήστε ένα Building Information Model (BIM) για τη συνεργασία με αναδόχους, ενεργειακές μελέτες, διαχείριση εγκαταστάσεων, κ.α.
 • Παρακολουθείτε την κατασκευή για την ακρίβεια της μετά από κάθε επιθυμητό στάδιο
 • Παρακολουθείτε τις δομές με την πάροδο του χρόνου για την ύπαρξη φθορών και την αποκατάστασή τους
 • Εξοικονομείτε χρόνο και αυξάνετε την ποιότητα των κατασκευών

Τομείς που εξυπηρετούνται: Αρχιτεκτονική, Πολιτικών μηχανικών, Κατασκευαστικές εταιρίες, Τεχνική διαχείριση, Real Estate

Διατήρηση Πολιτιστικής κληρονομιάς

Η αρχαιολογία χρησιμοποιεί ψηφιακές τεχνολογίες απεικόνισης για τη διαφύλαξη και την προστασία χώρων και αντικειμένων που κρατούν ενωμένη την ανθρωπότητα με το παρελθόν της.

Η αρχαιολογία χρησιμοποιεί ψηφιακές τεχνολογίες απεικόνισης για τη διαφύλαξη και την προστασία χώρων και αντικειμένων που κρατούν ενωμένη την ανθρωπότητα με το παρελθόν της.

Χαρτογράφηση αρχαίων τοποθεσιών (Long Range Scanner)

Με τους 3D σαρωτές μεγάλης εμβέλειας μπορούμε να καταγράψουμε σημεία σάρωσης 360 μοιρών για τη δημιουργία 3D μοντέλων που χρησιμοποιούνται στην συντήρηση και την αποκατάσταση κτιρίων. Οι αρχαιολόγοι μπορούν να εισάγουν τα δεδομένα που δημιουργούνται από τον σαρωτή σε ένα σύστημα γεωγραφικών πληροφοριών (GIS) του προγράμματος λογισμικού και να δημιουργήσουν ένα 3D μοντέλο του συνόλου της τοποθεσίας με κάθε αντικείμενο στην αρχική του θέση και με έγχρωμη απεικόνιση των στρωμάτων. Χάρτες γεωγραφικών χαρακτηριστικών μιας περιοχής, συμπεριλαμβανομένου του υψόμετρου, το είδος του εδάφους και την απόσταση από το νερό μπορούν επίσης να παραχθούν. Μετά τη χαρτογράφηση κάθε χώρου της περιοχής, οι αρχαιολόγοι στη συνέχεια μπορούν να ψάξουν για το είδος των τοποθεσιών που γνωρίζουν πως προτιμούσαν οι άνθρωποι του παρελθόντος..

Μοντελοποίηση αρχαίων αντικειμένων (Short Range Scanner)

Με τους 3D σαρωτές μικρής εμβέλεια και υψηλής ακρίβειας που διαθέτουμε μπορούμε γρήγορα να καταγράψουμε τη γεωμετρία μικρών και μεσαίων αντικειμένων και στη συνέχεια να δημιουργήσουμε μια τρισδιάστατη απεικόνηση του μοντέλου. Η μοντελοποίηση σε 3D μπορεί να βοηθήσει στη διατήρηση ακόμη και των μικρότερων αντικειμένων, όπως χάντρες και μικροσκοπικά οστά. Η δημιουργία εικονικών αντιγράφων αυτών των αντικειμένων τα καθιστά περισσότερο διαθέσιμα για μελέτη. Ακόμα και οι ερευνητές που βρίσκονται μακριά μπορούν να λάβουν ένα αντίγραφο του αντικειμένου μέσω e-mail.

Περιοχές Εφαρμογής: Κάστρα, εκκλησίες, μουσεία, αρχαιολογικοί χώροι και άλλα κτίρια, μικρού, μεσαίου και μεγάλου μεγέθους αντικείμενα και αγάλματα.

Διαχείριση εγκαταστάσεων

Η 3D λέιζερ σάρωση με τον FARO Laser Scanner μπορεί να προσφέρει στους μηχανικούς, λεπτομερή 3D μοντέλα που τεκμηριώνουν με ακρίβεια ολόκληρες εγκαταστάσεις και τα περιουσιακά τους στοιχεία, όπως εξαρτήματα και σωληνώσεις.

Η 3D λέιζερ σάρωση με τον FARO Laser Scanner μπορεί να προσφέρει στους μηχανικούς, λεπτομερή 3D μοντέλα που τεκμηριώνουν με ακρίβεια ολόκληρες εγκαταστάσεις και τα περιουσιακά τους στοιχεία, όπως εξαρτήματα και σωληνώσεις. Τα δεδομένα της σάρωσης μπορούν να χρησιμοποιηθούν για ανίχνευση συγκρούσεων, διαχείριση κτιρίων, καθώς και άλλες εργασίες σχεδιασμού εγκαταστάσεων.

Με τις υπηρεσίες 3D σάρωσης μπορούμε να:

 • Καταγράψουμε τις ακριβείς συνθήκες κατασκευής για τη στήριξη της μηχανικής, ακόμη και σε πολύ στενούς ή περίπλοκους χώρους
 • Μειώσουμε τις επισκέψεις στην τοποθεσία
 • Προσομοιώσουμε τρισδιάστατα την αντικατάσταση εξαρτημάτων ώστε να ελαχιστοποιηθεί ο χρόνος διακοπής της παραγωγής και να αποφευχθούν τα σφάλματα
 • Προσδιορίσουμε τα σημεία σύνδεσης των σωληνώσεων και τα διάκενά τους
 • Ανίχνευσουμε διαφωνίες μεταξύ νέων σχεδίων και των υφιστάμενων συνθηκών
 • Βελτιώσουμε την ασφάλεια με την εξ αποστάσεως μέτρηση δύσκολων ή επικίνδυνων περιοχών, όπως υποσταθμοί ή θερμές ζώνες
 • Παρέχουμε φυσικά δεδομένα για τη διαχείριση περιουσιακών στοιχείων
 • Ελέγχουμε διαρθρωτικές αποκλίσεις
 • Εξοικονομούμε χρόνο και να αυξήσουμε την ποιότητα των κατασκευών

Τομείς που εξυπηρετούνται: Επεξεργασία τροφίμων, χημικά, ενέργεια, μηχανολογία, κ.α.

Αναπαράσταση Ατυχημάτων

Η αναπαράσταση ατυχημάτων είναι ο προδιορισμός της σειράς από γεγονότα τα οποία οδήγησαν σε ένα ατύχημα ή μια βλάβη, μέσα από ανάλυση, παρατήρηση και μελέτη.

Η αναπαράσταση ατυχημάτων είναι ο προδιορισμός της σειράς από γεγονότα τα οποία οδήγησαν σε ένα ατύχημα ή μια βλάβη, μέσα από ανάλυση, παρατήρηση και μελέτη.

Με τις υπηρεσίες 3D σάρωσης μπορείτε να:

 • Συγκεντρώσετε τεράστιες ποσότητες δεδομένων γρήγορα και να αναπαρασταθεί εικονικά μια σκηνή στο γραφείο σας
 • Μοιράζεστε εύκολα τα δεδομένα με τους πελάτες σας, απλώς με ένα κλικ
 • Δημιουργήσετε αληθοφανείς οπτικές αναπαραστάσεις
 • Αναλύσετε δεδομένα από διάφορες οπτικές γωνίες
 • Συγκρίνετε τα δεδομένα της σάρωσης με τα αρχεία CAD για την ανάλυση μιας παραμόρφωσης
 • Εξοικονομείτε χρόνο και αυξάνετε την ποιότητα των κατασκευών

Τομείς που εξυπηρετούνται: Διερεύνηση ατυχημάτων, βιομηχανική έρευνα, έρευνα πυρκαγιάς, ιατροδικαστική, εγκληματολογικό

Αντίστροφη μηχανική

Επιθεώρηση είναι η διαδικασία της εξέτασης ενός τμήματος ώστε να καθοριστεί εάν είναι σύμφωνο με τις προδιαγραφές που περιγράφονται κατά τη διάρκεια ή μετά τον κύκλο παραγωγής.

Επιθεώρηση είναι η διαδικασία της εξέτασης ενός τμήματος ώστε να καθοριστεί εάν είναι σύμφωνο με τις προδιαγραφές που περιγράφονται κατά τη διάρκεια ή μετά τον κύκλο παραγωγής.

Αντίστροφη μηχανική ονομάζεται η διαδικασία της ανάλυσης λεπτομερειών ενός προϊόντος σχετικά με το σχεδιασμό, την κατασκευή και τη λειτουργία του, ώστε να παραχθεί ένα αντίγραφο ή μια βελτιωμένη έκδοσή του.

Με τις υπηρεσίες 3D σάρωσης μπορείτε να:

 • Δημιουργείτε με ακρίβεια CAD 3D πολύπλοκων μηχανικών εξαρτημάτων, καλουπιών, προτύπων και λοιπού εξοπλισμού
 • Εφαρμόσζτε αντίστροφη μηχανική μεγάλης γκάμας προϊόντων και συστατικών τους, όταν δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα CAD
 • Μετράτε και επιθεωρήσετε γρήγορα μεγάλες επιφάνειες
 • Μετράτε θερμά αντικείμενα σε ασφαλή απόσταση, αποφεύγοντας δαπανηρούς κύκλους ψύξης
 • Ενσωματώνετε το σαρωτή με εξοπλισμό αυτοματοποίησης
 • Προκατασκευάζετε εξαρτήματα, τα οποία θα μπορούν να σαρωθούν και να χρησιμοποιηθούν εικονικά στο CAD
 • Εξοικονομείτε χρόνο και αυξάνετε την ποιότητα των κατασκευών

Τομείς που εξυπηρετούνται: Αεροδιαστημική, αυτοκινητοβιομηχανία, σκάφη, άμυνα, χυτήρια, γενική βιομηχανία, ναυπηγεία.

x

3D Σαρωτές

Στη διάθεσή μας έχουμε 3 σαρωτές οι οποίοι
χρησιμοποιούν διαφορετικές τεχνολογίες σάρωσης και εξειδικεύονται σε συγκεκριμένες αγορές και εφαρμογές:

Faro Focus3D

ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ 3D ΣΑΡΩΤΗΣ
PDF

Digiteyezer Easytwin

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΣ 3D ΣΑΡΩΤΗΣ
PDF

PrimeSense

ΜΙΚΡΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ 3D ΣΑΡΩΤΗΣ
PDF

ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ 3D ΣΑΡΩΤΗΣ

Ο FARO Focus3D είναι ένας υψηλής ταχύτητας σαρωτής TLS, ο οποίος προσφέρει την πιο αποτελεσματική μέθοδο για την 3D μέτρηση και τεκμηρίωση εικόνας. Σε λίγα μόνο λεπτά, παράγει εκατομμύρια σημεία που παρέχουν απίστευτα λεπτομερείς 3D έγχρωμες εικόνες μεγάλης κλίμακας γεωμετρίας. Πολλαπλές σαρώσεις από διαφορετικές θέσεις μπορούν στη συνέχεια να τοποθετούνται αυτόματα ώστε να δημιουργηθεί ένα ακριβές αντίγραφο ακόμα και των πιο σύνθετων και μεγάλων δομών.

Ο FARO Focus3D είναι μικρός και εύχρηστος. Ζυγίζοντας μόλις 5 kg (11 lb), είναι ο μικρότερος 3D σαρωτής λέιζερ που έχει κατασκευαστεί ποτέ. Με μια διαισθητική οθόνη αφής, οι χρήστες μπορούν να ελέγχουν όλες τις λειτουργίες του σαρωτή μέσα από ένα interface εύκολο στη χρήση.

 • Ακρίβεια απόστασης μέχρι ±2mm
 • Ρυθμός μέτρησης έως και 976.00 σημεία/δευτερόλεπτο
 • Μικρός και εύχρηστος: Ο μικρότερος 3D σαρωτής με λέιζερ που κατασκευάστηκε ποτέ και ζυγίζει μόλις 5 κιλά (11 lb)
 • Διαισθητική οθόνη αφής: Έλεγχος όλων των λειτουργιών του σαρωτή με εύχρηστο interface αφής
 • Ενσωματωμένη έγχρωμη κάμερα: Φωτορεαλιστικές έχρωμες 3D σαρώσεις με έως και 70 megapixels ανάλυση

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΣ 3D ΣΑΡΩΤΗΣ

Ο Digiteyezer Easytwin είναι ένας αυτοματοποιημένος 3D σαρωτής που δημιουργεί 3D αληθοφανή μοντέλα οργανικών σχημάτων μέσα σε μερικά δευτερόλεπτα. Η λύση αυτή προσφέρει τη δυνατότητα άμεσης εξατομικευμένης χρήσης για τους καταναλωτές, σε καταστήματα λιανικής πώλησης, εμπορικά κέντρα, στούντιο φωτογραφίας, χώρους αναψυχής, μουσεία, γήπεδα πλαστική χειρουργική κλπ.

Κατά τη σάρωση ο Digiteyezer Easytwin παίρνει πολλές εικόνες από διάφορες γωνίες του αντικειμένου και δημιουργεί ένα 3D μοντέλο μέσα σε 30 δευτερόλεπτα. Το οργανικό σχήμα στη συνέχεια εμφανίζεται σε κάθε είδους συσκευή και είναι έτοιμο για να χρησιμοποιηθεί σε πολλές υπηρεσίες, όπως καταστήματα 3D εκτύπωσης, εικονική επιλογή χτενισμάτων, πολυμέσα (παιχνίδια), ιατρικές εφαρμογές κλπ. Η τεχνολογία σάρωσης και η συσκευή υλικού μπορεί να είναι προσαρμοσμένη με το εμπορικό σήμα κάθε πελάτη και / ή με πρόσθετες δυνατότητες.

Η συσκευή EASYtwin αποτελείται από μία 3D συσκευή σάρωσης η οποία είναι παντελώς αυτόνομη και δεν χρειάζεται κανένα εξωτερικό σύστημα ή αξεσουάρ για την λειτουργεία της.

Η συσκευή EASYtwin εγκαθίσταται στο χώρο του πελάτη σε μια ώρα και θα είναι σε θέση να λειτουργεί αμέσως μετά την εγκατάσταση. Δεν απαιτείται καμία εκπαίδευση για τη χρήση της συσκευής.

Οι PrimeSense 3D σαρωτές, σε συνδυασμό με εξειδηκευμένο λογισμικό σάρωσης είναι ένας εύκολος και ανέξοδος τρόπος για να ξεκινήσετε με τη 3D σάρωση.

Ο συνδυασμός των δύο προϊόντων θα σας επιτρέψει να δοκιμάσετε μια 3D σάρωση στον τομέα τη επιλογής σας. Είτε θέλετε να πειραματιστείτε πριν από την αγορά ενός επαγγελματικού σαρωτή είτε απλά θέλετε να σαρώσετε από χόμπυ, αυτή είναι η καταλληλη επιλογή.